WIADOMOSCI  ZE  SWIATA

MIEDZYNARODOWE  AGENCJE  PRASOWE

 

MIEDZYNARODOWE  POLSKIE  ZRODLA
Australia - Polonia in Australia
Canada:
Germany - Polska Rada Spoleczna w Berlinie
Greece - Polonia Grecka
Japan - Internet Society of Japan and Poland
Norway - Kronika - Polskie czasopismo w Norwegii
Sweden - Polish Theatre Society in Sweden
United Kingdom:
United States of America